Polityka prywatności taniedywany.pl

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. z siedzibą w Brodnicy, przy ulicy Sądowej 9


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas e-mail: biuro@orfeusz.net, adres pocztowy: Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. ul. Sądowa 9 87-300 Brodnica lub sms tel. 795 477 235


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w sklepie internetowym  www.taniedywany.pl oraz www.orfeusz.net z wykorzystaniem formularza zamówienia lub formularza kontaktowego


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez  Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na stronie taniedywany.pl  w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze strony taniedywany.pl oraz www.orfeusz.net w tym dokonywania transakcji w naszym sklepie internetowym i wykonania płatności za towary.
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji związanej z nabytym towarem w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c., którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenie badań i analiz  między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego taniedywany.pl oraz www.orfeusz.net poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy lub mają na celu uzyskanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie zapytanie
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody,  Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. z przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
 Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. wymaga podania przez Ciebie adresu imienia i nazwiska, adresu odbioru, kontaktowego numeru telefonu oraz e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na stronie www.taniedywany.pl oraz www.orfeusz.net bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zakupów na stronie taniedywany.pl oraz www.orfeusz.net Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec  Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
- dostępu,
- sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do ich przenoszenia,
- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
- prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c.  może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym  w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe.  Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c.  może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c.  przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w sklepie internetowym taniedywany.pl oraz www.orfeusz.net bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym  Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany


Czy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych?
 Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. nie przetwarza Twoich danych osobowych w celach marketingowych

 

TANIEDYWANY.PL

Biuro obsługi klienta

od poniedziałku do piątku
9:00 - 17:00

w sobotę
9:00 - 13:00

Salon Drzwi i Podłóg "Orfeusz" s.c. Grzegorz Kamiński, Jarosław Kamiński, Elżbieta Jarzębowska
ul. Sądowa 9
87-300 Brodnica
Biuro obsługi klienta
  
Projekt i wykonanie asmedia.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. taniedywany.pl 2024